Liên hệ
en

Quy định phòng chống dịch Covid-19

5/31/2022

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TYG                               

- Căn cứ vào các quy định và hướng dẫn của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19;

- Xét tình hình thực tế của Công ty TNHH Quốc tế TYG (dưới đây gọi là Công ty);

 

         

 

QUY ĐỊNH

Điều 1: Tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty phải thường xuyên tự giác cập nhật và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và hướng dẫn của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về việc phòng, chống dịch Covid-19.

Điều 2: Toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty cần đặc biệt chú trọng thực hiện các biện pháp cụ thể về phòng, chống dịch Covid-19 như sau:

2.1.  Thường xuyên đeo khẩu trang trong khi làm việc và tham gia giao thông; Sử dụng khẩu trang và thải bỏ khẩu trang sau khi sử dụng đúng quy định của pháp luật.

2.2.  Không tiếp xúc với nhóm từ 02 người trở lên ở những nơi công cộng.

2.3.  Giữ khoảng cách tiếp xúc xã hội tối thiểu 02 mét với những người xung quanh.

2.4.  Chỉ tham gia giao thông và tiếp xúc xã hội khi thực sự cần thiết theo yêu cầu của công việc và phải mang theo giấy giới thiệu của Công ty.

2.5. Thường xuyên tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân và chú ý sức khỏe của những người xung quanh; Áp dụng ngay các biện pháp ứng phó phù hợp khi thấy bản thân và người xung quanh có các biểu hiện bất thường về sức khỏe, đặc biệt các biểu hiện về triệu chứng của Covid-19.

2.6. Thông tin kịp thời và trung thực cho Ban Lãnh đạo Công ty về các biểu hiện nhiễm Covid-19 (nếu có) của bản thân và những người đã tiếp xúc.    

Điều 3: Toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh Quy định này. Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                                                          TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                   (Đã ký)

Hình ảnh có liên quan

Liên hệ tư vấn

Hãy để lại thông tin của bạn ở đây, TYGICO
sẽ chủ động liên hệ tư vấn cho bạn.