Liên hệ
en

TYGICO nhận chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2008

9/5/2019

TYGICO chính thức nhận thức nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 cho Hệ thống quản lý chất lượng sau một thời gian áp dụng hệ thống tiêu chuẩn này vào hoạt động của toàn hệ thống.


CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
(Chất lượng là nền tảng của sự phát triển)

TYGICO Dự trữ & cung cấp thép không gỉ (inox) và kim loại màu chất lượng cao, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng những cam kết cụ thể sau:

 

Triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL ISO 9001:2008 làm nền tảng cốt lõi cho việc tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhằm thỏa mãn tối ưu nhu cầu của khách hàng.

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng: "Sản phẩm tốt, Dịch vụ tốt, Giao hàng nhanh, Giá cạnh tranh và Dự trữ lớn" (5G: Good product, Good service, Good delivery, Good price and Good stock) phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn chất lượng đã công bố và yêu cầu của luật định.

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực thông qua việc duy trì công tác tuyển dụng, đào tạo nhằm nâng cao trình độ tác nghiệp và quản lý, đặc biệt đối với các chức danh quan trọng trong Công ty.

Đáp ứng các yêu cầu cần thiết về cơ sở vật chất, môi trường và điều kiện làm việc thuận lợi để phát huy tối đa năng lực sáng tạo của đội ngũ CBNV vì sự phát triển bền vững của TYGICO;  Tăng cường công tác quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng; Thúc đẩy tinh thần đoàn kết nhất trí trong Công ty và không ngừng nâng cao đời sống người lao động.

Trưởng Ban ISO

 

Hình ảnh có liên quan

Liên hệ tư vấn

Hãy để lại thông tin của bạn ở đây, TYGICO
sẽ chủ động liên hệ tư vấn cho bạn.