Liên hệ
en
Hỏi & Đáp

Một số gợi ý về tần suất vệ sinh sản phẩm thép không gỉ.

15/08/2019
Câu hỏi: Đề nghị Quí Công ty cho biết một số gợi ý về tần suất vệ sinh sản phẩm thép không gỉ?
Trả lời:

Dưới đây là một vài gợi ý của TYGICO về tần suất vệ sinh thép không gỉ (lần/năm)

Chủng loại

Môi trường khí hậu

Nông thôn

Thành thị

Công nghiệp

Hàng hải

Thông thường

Khắc nghiệt

Thông thường

Khắc nghiệt

Thông thường

Khắc nghiệt

Thông thường

Khắc nghiệt

430 (TNX SC17)

0

0

x

x

x

x

x

x

304 (TNX S,D,DDQ189)

0

0

1

2

2

x

x

x

316 (TNX SM 1710)

0

0

1

1

1

2

2

x

Chú ý

X: Khuyến cáo không ứng dụng trong điều kiện môi trường này.