Ngày 13/10: Khởi nguồn và ý nghĩa của ngày doanh nhân Việt Nam

Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ


Phát triển doanh nghiệp để “làm nhiều việc ích nước lợi dân”

Muốn phát triển bền vững doanh nghiệp cần “đoàn kết lại”

Phát triển doanh nghiệp rất cần sự “tận tâm” của các cơ quan công quyền.

Đây chính là tư tưởng xuyên suốt trong bức thư gửi cho giới công thương Việt Nam ngày 13-10-1945 mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết.Ngày doanh nhân Việt Nam – Gạch nối từ lịch sử


Đội ngũ doanh nhân được ví như “nguồn của cải vật chất khổng lồ” đóng góp vào tiềm lực kinh tế, tạo công ăn việc làm cho xã hội, góp phần xoá đói giảm nghèo, nâng cao vị thế của dân tộc trên trường quốc tế, có thể khẳng định, doanh nhân Việt Nam ngày càng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế.

Chính vì vậy, ngày Doanh nhân Việt Nam không đơn thuần chỉ là một ngày lễ kỷ niệm. Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày để chúng ta cùng nhau tôn vinh và bày tỏ sự tri ân đối với giới doanh nhân Việt Nam, lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, những người đã, đang và sẽ tiếp tục tạo việc làm và của cải cho xã hội, góp phần đưa đất nước phát triển vững bền.

Cập nhật: 11/10/2017
Lượt xem: 1927
Lên trên